Milieu Centraal

Contact

Energielabel.nl is een website van Milieu Centraal, de landelijke voorlichtingsorganisatie over energie en milieu in het dagelijks leven (zie ook disclaimer).

Vragen over energielabel woningen

Woningeigenaren met vragen over het energielabel voor woningenkunnen zich wenden tot de helpdesk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): 0800-0808 of helpdesk@energielabel.nl. Deze helpdesk is niet voor vragen over het energielabel voor apparaten en auto’s.

Voor vragen van erkend deskundigen en makelaars over het energielabel op woningen zie www.rvo.nl.

Voor het energielabel op apparaten kunnen bedrijven terecht op www.vlehan.nl.

Informatie voor de pers

Journalisten die vragen hebben overhet energielabel voor woningen, apparaten of auto’s kunnen contact opnemen met de persvoorlichting van Milieu Centraal: zie www.milieucentraal.nl/perskamer.