Milieu Centraal

Disclaimer

Energielabel.nl is een website van Milieu Centraal. Milieu Centraal gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het ontwikkelen en actualiseren van energielabel.nl. Desondanks kan Milieu Centraal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (soms snel) veranderende informatie.

De informatie op energielabel.nl is mede gebaseerd op de kennisbasis van Milieu Centraal over energie- en milieuaspecten van het dagelijks leven. De kennisbasis komt tot stand in samenwerking met vele partijen, en wordt getoetst door een Wetenschappelijke Raad van Advies. Zie voor meer informatie Werkwijze Milieu Centraal.

Milieu Centraal selecteert verwijzingen naar andere websites zorgvuldig. De inhoud van deze websites valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van Milieu Centraal.