Milieu Centraal

Vragen over de handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Waarom krijg ik deze brief van de ILT?

De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) heeft van minister Blok de opdracht gekregen om toezicht te houden of er op het moment van de overdracht bij elke verkochte woning een energielabel aanwezig was. Het hebben van een energielabel bij overdracht van de woning is namelijk verplicht vanaf 1 januari 2008. Vanaf 1 januari 2015 wordt hierop extra gelet en loopt u het risico om een last onder dwangsom van 405 euro te moeten betalen indien u niet aan deze wettelijke plicht voldoet. 

Uit de gegevens van de ILT en het Kadaster is gebleken dat uw verkochte woning op moment van overdracht (nog) geen definitief energielabel had. Vandaar dat u nu deze attenderingsbrief van de ILT krijgt. Gelukkig kunt u de situatie nog herstellen door alsnog een definitief energielabel voor uw verkochte woning aan te vragen.

Als u in het verleden al een energielabel had aangevraagd dan kunt u op www.ep-online.nl zien of het energielabel voor uw woning inmiddels defintief is.

Ik log in als oud eigenaar maar zie mijn oude woning niet

Sommige oud-woningeigenaren willen een energielabel registreren na de ontvangst van de ILT brief maar kunnen hun oude woning niet vinden in de webapplicatie.

Mocht dit het geval zijn stuur dan een melding naar helpdesk@energielabel.nl.

Mijn woning is inmiddels verkocht. Wat moet ik nu doen om alsnog een energielabel aan te vragen?

U kunt via de webtool energielabelvoorwoningen.nl alsnog een definitief energielabel aanvragen voor uw voormalige woning.

Als u inlogt met uw DigiD krijgt u een melding, die als volgt luidt:

"Let op! U bent inmiddels geen eigenaar meer van deze woning. Omdat er op de verkoopdatum nog geen energielabel was geregistreerd, biedt deze optie u de mogelijkheid dat alsnog te doen."

U kunt daarna de aanvraag starten en de benodigde stappen doorlopen. In de webtool staat aangegeven voor welke woningkenmerken u bewijs moet aanleveren. Als u voor bepaalde kenmerken geen bewijs meer heeft, omdat u geen toegang meer heeft tot de woning, kunt u het volgende doen:

  • Neem contact op met de nieuwe eigenaar en vraag of hij/zij een foto kan maken van bijvoorbeeld de CV-ketel of het glas. De koper heeft ook baat bij een goed energielabel en zal in de meeste gevallen meewerken.

  • U kunt er ook voor kiezen de verkoopbrochure te uploaden. Deze brochure mag niet ouder zijn dan 5 jaar, moet ondertekend zijn door de makelaar die is aangesloten bij een branche-organisatie en de te bewijzen kenmerken moeten duidelijk in de brochure omschreven staan.

  • Kunt u ook op deze manier geen bewijsstukken bemachtigen behorend bij uw vorige woning, dan kunt u in de webtool ervoor kiezen om de opties aan te vinken die behoren bij de bouwperiode van de woning. In dat geval hoeft er geen bewijs te worden aangeleverd. Let op: het label kan dan wel slechter uitvallen, met name bij de oudere woningen.

Welke datum staat er op het definitieve energielabel van een oud-woningeigenaar?

Als u bij de verkoop van uw woning geen energielabel heeft aangevraagd, ontvangt u van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een brief om dat alsnog te doen. Om dit mogelijk te maken wordt voor u een koppeling gemaakt met de datum van de transactie van de woning minus 1 dag. Deze datum verschijnt op het definitieve energielabel, dat vanaf dat moment 10 jaar geldig is, en niet de datum van afmelden door de erkend deskundige.

 'Transactiedatum minus 1 dag' is omdat het in theorie mogelijk is dat de nieuwe eigenaar op de dag van aankoop zelf een definitief energielabel laat registreren, dat anders zou kunnen worden overschreven door de aanvraag van de oud-woningeigenaar.

Voorbeeld

Een oud-woningeigenaar heeft zijn woning zonder definitief energielabel verkocht op 2 juli 2015. Op 10 juni 2016 krijgt hij een brief van ILT en vraagt nog dezelfde dag een definitief energielabel aan, dat een erkend deskundige op 11 juni 2016 afmeldt in ep-online. Op het definitieve label staat dan 1 juli 2015 als datum van afmelden. Het label is dan geldig tot 1 juli 2025.

Hoe verloopt het controleproces van de ILT?

De ILT weet uit gegevens van het Kadaster en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de beheerder van de energielabeldatabase) dat er voor uw woning geen energielabel is geregistreerd op het moment van verkoop. De ILT stuurt de woningeigenaar, waarvan is vastgesteld dat hij of zij bij verkoop geen definitief energielabel heeft geregistreerd, een attenderingsbrief. Hierin wordt gewezen op de verplichting en wordt verzocht om alsnog een energielabel voor de betreffende woning aan te vragen. Dit kan via www.energielabelvoorwoningen.nl.

U krijgt hiervoor zes weken de tijd. Blijkt bij controle van de ILT dat er na deze 6 weken niets is gebeurt, dan ontvangt u een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. De last onder dwangsom geeft u nog eenmaal de mogelijkheid om binnen een termijn alsnog het energielabel te registreren. Doet u dat niet, dan dient u de dwangsom (van maximaal € 405,-) te betalen.

Ik weiger nog steeds een energielabel aan te vragen, wat zijn nu voor mij de consequenties?

U loopt hiermee het risico om een last onder dwangsom van maximaal 405 euro te moeten betalen.

 

Blijkt bij controle van de ILT dat u na 6 weken geen energielabel heeft aangevraagd, dan ontvangt u een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. De last onder dwangsom geeft u nog eenmaal de mogelijkheid om binnen een termijn alsnog het energielabel te registreren. Doet u dat niet, dan dient u de dwangsom (van maximaal € 405,-) te betalen.

Ik wilde wel een label aanvragen, maar mijn woning was niet in het systeem te vinden en ik zou dan ook geen boete krijgen. Wat nu?

Uw oude woning is inmiddels toegevoegd aan het systeem.

Als u inlogt met uw DigiD krijgt u een melding, die als volgt luidt:

"Let op! U bent inmiddels geen eigenaar meer van deze woning. Omdat er op de verkoopdatum nog geen energielabel was geregistreerd, biedt deze optie u de mogelijkheid dat alsnog te doen."

U kunt daarna de aanvraag starten en de benodigde stappen doorlopen. In de webtool staat aangegeven voor welke woningkenmerken u bewijs moet aanleveren. Als u voor bepaalde kenmerken geen bewijs meer heeft, omdat u geen toegang meer heeft tot de woning, kunt u het volgende doen:

  • Neem contact op met de nieuwe eigenaar en vraag of hij/zij een foto kan maken van bijvoorbeeld de CV-ketel of het glas. De koper heeft ook baat bij een goed energielabel en zal in de meeste gevallen meewerken.
  • U kunt er ook voor kiezen de verkoopbrochure te uploaden. Deze brochure mag niet ouder zijn dan 5 jaar, moet ondertekend zijn door de makelaar die is aangesloten bij een branche-organisatie en de te bewijzen kenmerken moeten duidelijk in de brochure omschreven staan.
  • Kunt u ook op deze manier geen bewijsstukken bemachtigen behorend bij uw vorige woning, dan kunt u in de webtool ervoor kiezen om de opties aan te vinken die behoren bij de bouwperiode van de woning. In dat geval hoeft er geen bewijs te worden aangeleverd. Let op: het label kan dan wel slechter uitvallen, met name bij de oudere woningen.

Kunt u nog steeds uw woning niet vinden in het systeem, neem dan contact op via 0800 – 0808 of helpdesk@energielabel.nl

Ik heb mijn woning niet verkocht en ben dit ook niet voornemens te doen, maar heb wel een brief gekregen. Hoe kan dit?

Als u vermoedt dat u onterecht bent aangeschreven door de ILT, laat dit dan weten via 0800 – 0808 of helpdesk@energielabel.nl

Ik was volgens mij niet verplicht om een energielabel aan te vragen, maar krijg nu toch een brief van de ILT

Controleer eerst of u inderdaad niet verplicht was om een energielabel aan te vragen:

http://www.energielabel.nl/woningen/veelgestelde-vragen-over-energielabel-woningen/is-het-energielabel-woningen-voor-mij-verplicht/

Om aan te tonen dat u de waarschuwingsbrief voor het energielabel onterecht ontving, kunt u het volgende doen:

Stuur een e-mail naar helpdesk@energielabel.nl. Omschrijf kort uw situatie en stuur een scan van een document mee waaruit blijkt dat er voor deze woning geen energielabel noodzakelijk is.
U kunt ook de brief over het voornemen tot last onder dwangsom afwachten. Als u niets doet en afwacht, volgt deze na zes weken.


In reactie op dit voornemen kunt u uw zienswijze kenbaar maken en aantonen dat de woning niet energielabel plichtig is. Stuur bij uw zienswijze een bewijsstuk zoals hierboven omschreven mee. Na ontvangst van uw bericht toetst de ILT de door u aangeleverde bewijsstukken. Is de waarschuwingsbrief voor het energielabel inderdaad ten onrechte aan u gestuurd, dan neemt de ILT geen vervolgstappen en ontvangt u geen voornemen tot last onder dwangsom.

Waarom krijg ik lang nadat mijn oude woning is overgedragen deze brief?

De reden dat u nu pas deze waarschuwing krijgt, is dat de mogelijkheid tot aanvraag/registratie van het energielabel ná verkoop van uw woning aan de webapplicatie moest worden toegevoegd. Vandaar dat u verzocht wordt het verplichte energielabel alsnog aan te vragen.

Een energielabel vraagt u aan via de website https://www.energielabelvoorwoningen.nl.