Initiatief van Milieu Centraal

Energielabel auto

Met het energielabel voor auto's zie je in één oogopslag hoe zuinig een nieuwe auto is, ten opzichte van andere auto's van vergelijkbare grootte.

Een auto met energielabel A verbruikt zeker twintig procent minder brandstof dan een gemiddelde auto uit dezelfde grootteklasse. Een auto met energielabel B is iets minder zuinig maar verbruikt nog altijd tien tot twintig procent minder brandstof dan een vergelijkbare auto.

Als je besluit een nieuwe auto te kopen, weet je vaak al in welke grootteklasse je zoekt. Ga je bijvoorbeeld voor een kleine middenklasser, dan kun je aan het energielabel zien welke auto binnen die grootteklasse de zuinigste is.

Energielabel en belastingvoordeel

Wegens de milieuvoordelen van een lager brandstofverbruik, stimuleert de overheid de aanschaf van zuinige auto's (gunstig energielabel). De hoeveelheid uitstoot van CO2 per gereden kilometer bepaalt daarbij deels de aanschafbelasting, wegenbelasting of bijtelling voor leaseauto's. Je leest er alles over op Voordeel zuinige auto: BPM, wegenbelasting en bijtelling.

Wat staat er op het energielabel voor auto's

Energielabel -auto -voorbeeldHet energielabel voor auto's bevat diverse informatie. Behalve het model en de brandstofsoort waarop de auto rijdt, staan ook onderstaande zaken vermeld (zie ook de afbeelding):

  1. Het verbruik volgens de officiële opgave van de fabrikant, in liters brandstof per honderd kilometer. De auto uit het voorbeeld verbruikt per honderd kilometer 7,2 liter benzine.
  2. Het brandstofverbruik in kilometers per liter, in dit voorbeeld: 13,9 km op een liter brandstof.
  3. De klasse van zuinigheid, aangeduid met de letters A (zeer zuinig met brandstof) tot en met G (zeer onzuinig).
  4. De CO2-uitstoot in gram per kilometer.

Uitstoot CO2 per km: staat op energielabel

Nummer 4 op het energielabel hierboven geeft aan hoeveel CO2 (kooldioxide) de auto uitstoot per gereden kilometer. Hoe lager de uitstoot van CO2 per gereden kilometer, des te zuiniger die is met brandstof, en des te beter het corresponderende energielabel. De auto uit het voorbeeldlabel hierboven heeft een CO2-uitstoot van 173 gram per kilometer.

Brandstofverbruik van energielabel A tot G

Het energielabel geeft aan hoe zuinig een auto is ten opzichte van andere auto's die ongeveer even groot zijn. Maar maakt dat echt uit? Jazeker! De tabel laat het zien: een auto met energielabel G slurpt minstens dertig procent meer brandstof, in vergelijking met een gemiddelde auto van vergelijkbare grootte.

Brandstofverbruik -energielabel'

Praktijk minder zuinig

Het aangegeven verbruik op het energielabel is gebaseerd op een laboratoriumsetting en zul je in de praktijk niet halen. Wil je weten wat de modellen van jouw voorkeur in de praktijk verbruiken, kijk dan op www.ecotest.eu. Aangezien het rijgedrag en de bediening van elektronica het brandstofgebruik beïnvloeden, heeft ook hetzelfde model in de praktijk vaak een verschillend verbruik. Je praktijkverbruik vergelijken met anderen kan het best op www.spritmonitor.de, www.autoweek.nl of (voor lease-rijders) werkelijkverbruik.nl.

 

Welke auto is het zuinigst

Wie zoekt naar een zuinige auto, kan behalve op het energielabel (relatief brandstofverbruik) ook letten op het absolute brandstofverbruik. Maar hoe zuinig is de zuinigste auto eigenlijk (volgens cijfers uit 2010)?

De tabel laat zien welke auto's de minste CO2 uitstoten per gereden kilometer.

Energielabel -welke -auto -is -het -zuinigst

*)De CO2-uitstoot is gemeten met een Europese standaardtest en gestandaardiseerde brandstof. De elektrische auto stoot zelf geen CO2 uit, maar tijdens elektriciteitsproductie in de energiecentrale komt er wel CO2 vrij. Voor de CO2-uitstoot van de elektrische auto wordt daarom het aantal kWh per gereden kilometer vermenigvuldigd met het aantal gram CO2 dat vrijkomt bij de productie van 1 kWh elektriciteit in de centrale.

Energielabel en brandstofverbruik opzoeken?

Benieuwd hoeveel brandstof bepaalde modellen verbruiken? Download het brandstofverbruiksboekje van de RDW: daarin staan alle nieuwe auto's vermeld, met het bijbehorende energielabel en brandstofverbruik. Het gaat hier om fabrieksopgaven die in de praktijk kunnen afwijken. Maar ook uit andere, meer representatieve testen, blijkt dat auto's met een goed energielabel de zuinigste zijn.

Ook je rijstijl telt

Overigens hangt het brandstofverbruik niet alleen af van het energielabel (ofwel brandstofverbruik) van de auto. Ook je rijstijl heeft hier invloed op. Door te letten op je rijstijl, kun je tien procent brandstof besparen. Dat heet Het Nieuwe Rijden. Lees de praktische tips op Zuinige rijstijl bespaart brandstof.

Energielabel: elk jaar strengere eisen

Het kan voorkomen dat een nieuwe auto een lager energielabel ontvangt dan hetzelfde model dat een jaar eerder is verkocht. Een model dat dit jaar nog een energielabel B krijgt, kan bijvoorbeeld volgend jaar energielabel C krijgen. Dat komt door de snelle technologische ontwikkelingen.

Zuinigheid ten opzichte van hele klasse

Elke nieuwe generatie auto's is zuiniger en schoner. Het energielabel geeft echter de zuinigheid van een auto aan, ten opzichte van de gemiddelde zuinigheid in de hele klasse. Die gemiddelde zuinigheid kan jaarlijks verbeteren, omdat ook de auto's met de nieuwste technieken steeds meetellen.

Als de zuinigheid van een bepaald model niet is veranderd ten opzichte van de uitgave van vorig jaar, terwijl andere modellen sterk zijn verbeterd, dan is het gemiddelde verbeterd en krijgt het model een lager energielabel dan het jaar ervoor.

Meer informatie