Energielabel.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten? Zie Cookies op deze website.

Sluiten

Energielabel woningen

Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Bij het kopen of huren van een woning is het daarom belangrijk dat u betrouwbare informatie heeft over de energiezuinigheid van de woning. Het energielabel geeft u deze informatie. Kopers en huurders hebben recht op het energielabel, dus vraag ernaar. En laat een energielabel opstellen als u uw woning verkoopt of verhuurt.

Vul het Advies op maat in en ontdek wat de gemiddelde energiekosten zijn bij verschillende energielabels.

/media/1015484/aom-groenenergielabelloont.png

Energielabel vanaf 2015

Per 1 januari 2015 verandert er van alles aan het energielabel. Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen dan een voorlopig energielabel toegestuurd. Dat label is gebaseerd op reeds bekende gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Het is goedkoop (waarschijnlijk enkele tientjes) en eenvoudig online via enkele vragen om te zetten in een definitief energielabel. Bij verkoop of verhuur moet een woning een definitief energielabel hebben. Dit zal vanaf 2015 gehandhaafd worden.

Als u al een Energielabel-certificaat of EPA-maatwerkadvies heeft van een gecertificeerd adviseur, dan staat dit geregistreerd in een officieel register van de overheid en geldt als definitief energielabel, mits het niet ouder is dan 10 jaar.

Begin 2015 zullen meer details over de vernieuwing bekend worden. U vindt de meest recente stand van zaken op: rvo.nl. Daar vindt u ook een module om het voorlopige of officieel geregistreerde energielabel van elke woning in Nederland checken.

 •  Wat is het energielabel voor woningen?

  Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is, in vergelijking met soortgelijke huizen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig.

  Het huidige energielabel is een rapport van enkele pagina's. Daarin staan de eigenschappen van de woning, de gegevens van de adviseur die het energielabel heeft afgegeven en standaardadviezen om de woning energiezuiniger te maken. En natuurlijk welk energielabel het huis heeft gekregen.

  Klik op de link voor een voorbeeld van het energielabel voor woningen (pdf). Kijk voor het beeldmerk van verschillende energielabels op Download voorbeeld energielabel.

 •  Waarom is een energielabel nuttig?

  Door het energielabel ziet u in een oogopslag of een woning energiezuinig is (groen energielabel) of onzuinig is (rood energielabel) ten opzichte van andere woningen van hetzelfde type. Bent u op zoek naar een huis, dan kunt u op basis van het energielabel soortgelijke woningen in energiezuinigheid vergelijken.

  Meer waard

  De verwachting is dat koopwoningen met een groen energielabel makkelijker verkocht raken, en voor een gemiddeld hogere prijs, dan woningen met een rood label. In de toekomst is het misschien zelfs mogelijk een hogere hypotheek te krijgen voor een energiezuinige woning. Dat is een extra reden om te letten op het energielabel en te investeren in energiebesparing.

  En energiebesparing is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Meer daarover op www.milieucentraal.nl/klimaatverandering.

 •  Is een energielabel verplicht?

  Ja, wanneer u een huis verkoopt of verhuurt bent u verplicht een energielabel aan te vragen. Op het moment dat een woning van eigenaar of bewoner wisselt, dient de verkoper of verhuurder het energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar of huurder.

  Er zijn nog geen sancties om de verplichting de bekrachtigen. Daarom is het nog mogelijk een woning te verkopen zonder energielabel. Dit zal vanaf 2015 veranderen. Zonder energielabel mist u sowieso het (verkoop)voordeel dat u inzicht kunt geven in de energiezuinigheid van de woning.

  Uitzonderingen energielabel

  Er zijn uitzonderingen op de energielabelplicht. Hieronder staan de belangrijkste.

  • Huizen jonger dan 10 jaar zijn vrijgesteld van de verplichting tot het hebben van een energielabel bij verkoop. Bij deze huizen is vooraf de zogeheten energieprestatiecoëfficiënt (EPC) berekend. Met de overhandiging van de EPC-berekening aan de koper of huurder, voldoet de eigenaar aan de energielabelplicht.
  • Als u al een Energielabel-certificaat of EPA (dat heet nu Maatwerkadvies energiebesparing) heeft van een gecertificeerd adviseur, dan staat dit geregistreerd in een officieel register van de overheid en geldt als definitief energielabel, mits het niet ouder is dan 10 jaar. op Meer daarover op www.milieucentraal.nl/maatwerkadvies.
  • Bij koop of verkoop van onder meer een officieel erkend monument of een woonboot hoeft u geen energielabel te overhandigen. Lees meer hierover op www.rijksoverheid.nl.
 •  Energielabel aanvragen? Gecertificeerd adviseur!

  Een energielabel is alleen geldig als het is opgesteld door een adviseur van een bedrijf dat hiervoor gecertificeerd is, en wel volgens de zogeheten Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-01. Vraag daarnaar als u een afspraak maakt!

  • Op www.meermetminder.nl voor maatwerkadviseurs die zijn aangesloten bij Stichting Meer met Minder en voldoen aan de juiste BRL-richtlijn;
  • U kunt een vakbewame en betrouwbare energieadviseur vinden op www.vindinstallateurduurzameenergie.nl. Klik in het tabblad "registers consument" het "bedrijvenregister" aan. Onder het kopje Vakgebieden kunt u Energielabel Woningbouw selecteren en onder regelingen klikt u BRL 9500, deel 1 aan (zie ook onderstaande afbeelding).

  Vindinstallateurduurzameenergie2
  Een zoekinstructie voor vindinstallateurduurzameenergie.nl.

 •  Hoe wordt het energielabel bepaald?

  Om een geldig energielabel te krijgen moet de eigenaar van de woning contact opnemen met een gecertificeerde energielabeladviseur (zie boven). De adviseur neemt dan de woning of het gebouw op.

  De adviseur meet verschillende bouwdelen op en inventariseert daarvan de isolatiewaarde. Verder inventariseert de adviseur de installaties in huis voor verwarming, ventilatie, warm tapwater en eventuele zonnepanelen.

  Energie-index bepaalt energielabel

  Een speciaal computerprogramma berekent vervolgens de zogeheten energie-index, gebaseerd op ingevoerde resultaten van die inventarisatie, het oppervlak van de woning, de kierdichting, het aantal bewoners en standaard gebruik (zoals stookgedrag). Hoe lager de energie-index, des te energiezuiniger de woning is en des te beter de energielabelklasse die de woning krijgt: A++ staat voor zeer zuinig, tot en met G voor zeer onzuinig.

  Een grotere woning verbruikt natuurlijk meer energie dan een kleine. Hiermee wordt rekening gehouden: zo zet het computerprogramma het energieverbruik af tegen de oppervlakte, voor de berekening van de energie-index.

  Na vaststelling van het energielabel, moet de adviseur dit registreren in een speciale databank. Tot slot ontvangt de eigenaar het energielabel.

  Berekend energieverbruik en werkelijk verbruik

  Op het energielabel vindt u ook het berekende gas- en elektriciteitsverbruik (voor installaties en verlichting, niet voor apparaten). Uw werkelijke verbruik kan hoger of lager uitpakken, doordat werkelijk verbruik afhangt van onder andere het weer, het aantal personen in huis, en bijvoorbeeld hoe zuinig u stookt. Door het berekende gas- en elektriciteitsverbruik te vergelijken met uw werkelijke verbruik, ziet u of u thuis veel of weinig energie verbruikt.

 •  Energielabel of maatwerkadvies?

  In een Maatwerkadvies energiebesparing (voorheen EPA-advies) staat precies welke mogelijkheden, kosten en opbrengsten zijn verbonden aan specifieke energiebesparende maatregelen voor uw huis. Ook geeft het maatwerkadvies suggesties voor het verbeteren van het wooncomfort.Een energielabel geeft alleen een overzicht van de maatregelen die mogelijk zijn voor uw woning zonder vermelding van kosten, opbrengsten en comfort.

  Voor sommige subsidieregelingen op energiebesparende maatregelen is een maatwerkadvies bovendien een voorwaarde.

  Nieuw energielabel na verbouwing?

  Men is niet verplicht om een nieuw energielabel aan te vragen na een verbouwing of het uitvoeren van een energiebesparende maatregel.

  Overigens is het wel slim om een energielabel te laten opstellen voordat u aan de slag gaat met verkoop of verhuur, aangezien een groen energielabel een hogere verkoop- of huurprijs oplevert.

 •  Kosten energielabel en maatwerkadvies

  De kosten voor het laten opstellen van een energielabel of Maatwerkadvies energiebesparing zijn afhankelijk van de woning. De adviseur bepaalt zelf de prijs. De prijzen beginnen bij 200 euro. U kunt het beste meerdere offertes opvragen bij verschillende adviseurs en de prijzen vergelijken.

  Opnieuw labelen goedkoper

  Laat u een woning met een bestaand energielabel opnieuw labelen omdat u heeft verbouwd, of energiebesparende maatregelen heeft uitgevoerd? Dan gelden prijzen vanaf 50 euro.

  Als u voorafgaand aan de verbouwing een Maatwerkadvies heeft laten opstellen, dan kan de gecertificeerde maatwerkadviseur (voorheen EPA-adviseur) vaak tegen geringe meerkosten een energielabel verstrekken.

  Of omgekeerd: is er al een energielabel van de woning, en wilt u een maatwerkadvies aanvragen? Dan is het slim om het bedrijf te vragen dat eerder het energielabel heeft opgesteld. Dat heeft dan de opnamegegevens al, en kan waarschijnlijk voor een lager tarief een maatwerkadvies voor u maken.

  Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

  Appartementen: gezamenlijk

  Voor appartementen kan een adviseur het hele complex in een keer bekijken; u krijgt dan per appartement een eigen energielabel, maar wel tegen lagere kosten. Dit moet u regelen via de Vereniging van Eigenaars (VvE).

  Verhuurt u studentenkamers dan kunt u één energielabel op laten maken voor het hele gebouw.

 •  Geldigheidsduur energielabel

  Het energielabel is 10 jaar geldig. Dit betekent dat hetzelfde energielabel gedurende 10 jaar steeds kan worden overhandigd als er een nieuwe koper/huurder van de woning is.

  Geldigheid na verbouwing

  Het is slim om na een woningverbetering een nieuw energielabel te laten opstellen, want een beter energielabel levert een hogere verkoop- of verhuurprijs op. U bent evenwel niet verplicht een nieuw label op te laten stellen als uw huis al een energielabel heeft.

 •  Zelf energielabel schatten

  Wilt u een inschatting krijgen welk energielabel uw woning heeft, ga dan naar www.verbeteruwhuis.nl en vul daar uw woninggegevens in. Behalve een inschatting van het energielabel, laat Verbeteruwhuis.nl ook zien hoe het energielabel verbetert als er energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd, zoals isolatie.

  Let op: verbeteruwhuis.nl geeft een schatting van het energielabel van uw woning, u kunt daaraan geen rechten ontlenen; deze indicatie vervangt een rechtsgeldig energielabel niet.

 •  Subsidies en leningen met energielabel

  Gaat u aan de slag met energiebesparende maatregelen voor uw woning? En verbetert daardoor het energielabel? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies of speciale hypotheekconstructies.

  Ook wanneer u een woning gaat kopen en deze energiezuiniger wilt maken, zijn vaak subsidies of speciale hypotheken beschikbaar. Kijk voor een uitgebreid overzicht van subsidies, leningen en hypotheken op www.energiesubsidiewijzer.nl.

  Let op de voorwaarden

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u vaak aan specifieke voorwaarden voldoen. Zoals verbetering van de energie-index van uw woning, of een bepaald aantal stappen van het energielabel.

  Ga deze voorwaarden goed na, voordat u met energiebesparende maatregelen aan de slag gaat.

 •  Klachten over het energielabel voor woningen?

  Bent u niet tevreden met het energielabel dat aan uw huis is toegewezen? Probeer uw klacht eerst met uw adviseur op te lossen.

  Levert dit niets op, dan kunt u de klacht aanmelden bij het klachtenloket voor energielabels voor koopwoningen op www.energielabelklachten.nl.

 •  Meer informatie

  • Kijk voor informatie over de verwachte wijzigingen op www.rijksoverheid.nl; u vindt daar ook algemenere informatie.
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de publieksvoorlichting van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/contact.
  • RVO heeft voor energieadviseurs meer informatie over het energielabel rvo.nl.
  • Laat een inschatting maken van het energielabel van uw woning, vul daarvoor uw woninggegevens in op www.verbeteruwhuis.nl.