Boiler en geiser

Wil jij een boiler of geiser kopen, of weten hoe zuinig die van jou is? Warmwatertoestellen zoals badgeisers, keukengeisers, elektrische boilers, gasboilers, zonneboilers en warmtepompboilers hebben een energielabel waarop je kunt zien hoe zuinig je apparaat werkt. Kies bij het kopen altijd een apparaat met een zuinig energielabel.

Hoe ziet het energielabel eruit?

Hoe het energielabel eruit ziet, ligt aan welke warmtebron het warmwatertoestel heeft: gas/stroom, zonne-energie of via een warmtepomp. Op het label vind je informatie over de energie-efficiëntie, het geluidsniveau, het jaarlijkse elektriciteitsverbruik (in kWh) en/of brandstofverbruik (in GJ) en – indien van toepassing – een symbool dat aangeeft dat het toestel zo ingesteld kan worden dat het alleen in de daluren werkt (pictogram klokje).

In de afbeeldingen hieronder zie je de verschillende energielabels voor warmwatertoestellen. Er is een energielabel voor conventionele boilers (die op gas of stroom werken), voor warmtepompboilers en voor zonneboilers. De energielabelklasse loopt van A+ tot F.

Watergebruiksklasse

Bij het kraantje staat een letter: deze geeft aan voor welk soort warmwatergebruik (ook wel: capaciteitsprofiel) het energielabel is afgegeven. De schaal voor warmwatergebruik loopt van laag (3XS) naar hoog (XXL). In Nederland is het warmwatergebruik L veel voorkomend.

Energiegebruik

Het energiegebruik van de boiler is weergegeven in kWh en/of in GJ. Bij een zonneboiler is het benodigde aandeel hulpenergie (stroom of gas) berekend inclusief de stroom voor de pompen. Het energiegebruik bij gas wordt berekend met de bovenste verbrandingswaarde.

  • Standaard omstandigheden
    Voor het bepalen van de energie-efficiëntieklasse wordt het warmwatertoestel getest onder standaard omstandigheden. Dit betekent voor de warmtepompboiler dat wordt getest hoe hij zou werken bij 7 graden buitentemperatuur. Bij zonneboilers wordt per maand gerekend met een gemiddelde dagtemperatuur en een gemiddelde zonnestraling.

Productkaart

Bij het energielabel hoort ook een productkaart (ook wel product fiche genoemd). Hierop staat aanvullende technische informatie over de prestaties van het product. Zo staat bij een zonneboiler informatie over de eigenschappen van de zonnepanelen. Deze kun je krijgen in de winkel of via de website van de fabrikant. Ze staan ook in de Europese EPREL-database.

Voorraadvat

Koop je los een warmwatertank, dan heeft deze een eigen energielabel. Een warmwatertank verwarmt niet zelf het water, maar gebruikt daarvoor een extern toestel, zoals een CV-ketel of warmtepomp. De energie-efficiëntie van de warmwatertank wordt bepaald op basis van het warmteverlies en het volume van de tank.

Afbeelding energielabel voorraadvat. Op de pagina staat een toegankelijke uitleg van de afbeelding.
Energielabel van het voorraadvat

Subsidie

Voor de warmtepompboiler en voor de zonneboiler zijn subsidies beschikbaar. De precieze bedragen voor elk merk en type zonneboiler vind je in de zogenaamde meldcodelijst. Zie voor meer informatie de pagina Subsidie zonneboiler van Milieu Centraal. Het subsidiebedrag voor zonneboilers wordt bepaald op basis van het (actieve) oppervlak van de collectoren en deels op basis van het energielabel. Hoe groter het (actieve) oppervlak en hoe zuiniger het energielabel, hoe hoger het subsidiebedrag.

Combineer je de aankoop van een zonneboiler of warmtepompboiler met een isolatiemaatregel? Dan krijg je voor de isolatie een hoger subsidiebedrag. Lees hier meer over op Subsidie voor isolatie.

Alles over energielabels

Lees verder Wil je meer weten over hoe energielabels eruitzien? En hoe een energielabel precies wordt vastgesteld? Je ontdekt het op de pagina Energielabel op apparaten. Energielabel op apparaten