Huurders en energielabel

Zoek je energielabel

Jouw huurwoning moet verplicht over een energielabel beschikken. Weet je niet of jouw woning dit heeft? Check het zelf! Doe de check!
Ga je verhuizen naar een huurwoning? Dan heb je recht op een energielabel van de verhuurder. Bij een sociale huurwoning wordt voor de huurpunten gekeken naar het energielabel. Deze meet hoe energiezuinig een woning is. Een zuinige woning krijgt meer huurpunten.

Ook voor huurwoningen is het energielabel verplicht. Bij sociale huurwoningen heeft het energielabel impact op het bepalen van de huurpunten van de woning. Dat is bij particuliere huur niet het geval.

Heeft de huurwoning waarin je woont een groen energielabel, dan heeft dat als voordeel dat de energielasten lager zijn en het wooncomfort beter is. De energierekening hangt ook af van hoe zuinig of onzuinig je zelf omgaat met je verwarming, warm water en elektriciteit. Met meerdere kleine aanpassingen (zoals het sluiten van deuren en het lager zetten van je thermostaat), kun je namelijk honderden euro's per jaar besparen. Kijk voor meer energiebespaartips op de website van Milieu Centraal.

Energiezuinige woning en huurpunten

Huur jij een sociale huurwoning? Dan telt de energiezuinigheid ervan mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (wws). Dat kan op verschillende manieren. 

De vier mogelijkheden zijn:

  • De verhuurder heeft een (oud, uitgebreid) energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en dat niet ouder is dan 10 jaar. In dit geval bepaalt de labelklasse (A t/m G) het aantal huurpunten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur.

  • De verhuurder heeft een Energie-index of een vereenvoudigd energielabel dat is geregistreerd tussen 2015 en 2021 en dat niet ouder is dan 10 jaar. De labelklasse (A t/m G) of de punten van de energie-index bepalen het aantal huurpunten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur.

  • De verhuurder heeft na 1 januari 2021 een energielabel laten registreren door een energieadviseur. De labelklasse (A++++ t/m G) bepaalt het aantal huurpunten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur.

  • De verhuurder heeft geen geldig geregistreerd energielabel of energie-index. In dit geval leidt de verhuurder de huurpunten af van het bouwjaar van de woning. In veel gevallen betekent dit dat er minder huurpunten gerekend worden.

Verduurzaming? Vraag je verhuurder

Wil je graag dat jouw verhuurder stappen neemt om jouw woning energiezuiniger te maken? Ga daarover het gesprek aan met de verhuurder. Meer informatie en advies kun je vinden bij de Woonbond.

Geen of onjuist energielabel?

Woningverhuurders zijn verplicht om aan een nieuwe huurder een (digitaal) afschrift (pdf) van het energielabel te geven. Krijg je bij aanvang van de huur geen afschrift van het energielabel, dan kun je je verhuurder daarom vragen.

Sta je officieel ingeschreven op het adres van jouw huurwoning? Dan kun je het energielabel ook terugvinden in MijnOverheid onder het kopje ‘Wonen’ en dan de tegel ‘Energielabel’. Heeft de woning een energielabel dat is geregistreerd vóór 2015? Dan vind je in MijnOverheid alleen de energielabelletter, omdat de achterliggende afschriften niet in de database worden bewaard. 

Als je hierna nog steeds geen energielabel(letter) hebt, dan kan je dit melden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT kan dan een brief naar de verhuurder sturen. De ILT kan de verhuurder daarbij vragen om binnen 4 weken alsnog voor de woning een energielabel te laten registreren. Doet de verhuurder dat niet dan moet deze een boete (dwangsom) betalen.

Twijfel je over het energielabel, dan kun je in twee gevallen voor een toets terecht bij de Huurcommissie. Wanneer je een nieuw huurcontract sluit en twijfelt hebt bij de huurprijs of wanneer je huurverlaging volgens de puntentelling wilt aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie.

Bijzondere situatie: kamerhuur

Het energielabel is verplicht voor zelfstandige wooneenheden. Dat zijn woningen met een eigen keuken, badkamer en/of toilet. Huur je alleen een kamer en deel je een keuken en badkamer met huisgenoten, zoals bijvoorbeeld in een studentenhuis? Dan is de verhuurder niet verplicht om jou een energielabel van het huis te overhandigen.