Zonneboiler

Op het energielabel voor zonneboilers die zorgen voor warm water (pictogram kraantje) vind je de energie-efficiëntieklassen, het geluidsniveau, het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in kWh en de jaarlijkse warmteopbrengst in GJ. Bij een zonneboiler is het klimaat van grote invloed.

Op het energielabel zie je een kaartje van Europa. In dit kaartje vind je de klimaatzones en Nederland valt in de ‘middelste’ zone (de kleur tussen licht- en donkerblauw in). Dit soort zonneboilers hebben een bij- of naverwarming nodig in het geval de zonneboiler onvoldoende warm water kan leveren.

Afbeelding energielabel zonneboiler. Op de pagina staat een toegankelijke uitleg van de afbeelding.
Vergroot afbeelding
Klik op het vergrootglas om de afbeelding te vergroten.

Het energielabel voor zonneboilers omvat alle onderdelen die bij het zonneboilersysteem horen (zoals de zonnecollectoren, het voorraadvat, de bron voor hulpwarmte en de pompen).

Wat staat er op het energielabel?

De volgende informatie staat op het energielabel:

  • Warmwaterfunctie en capaciteit aangegeven met een letter
  • energie efficiëntie klasse ('het energielabel'). De efficiëntie van de zonneboiler wordt aangegeven met de letters A+ tot en met F. Label A+ is het zuinigst (donkergroen), label F het minst zuinig (rood). 
  • geluidniveau in decibel
  • Energieverbruik in kWh per jaar en gigajoule per jaar (per klimaatzone, zie hieronder)
  • Kaartje met klimaatzones in Europa. Europa is opgedeeld in drie klimaatzones: lichtblauw (Zuid-Europa), blauw (West- en Centraal Europa) en donkerblauw (Noord-Europa). Dit heeft effect op het gemiddelde energieverbruik per jaar. Nederland valt in de middelste zone.

Subsidie voor zonneboiler

Voor de zonneboiler zijn subsidies beschikbaar. De precieze bedragen voor elk merk en type zonneboiler vind je in de zogenaamde meldcodelijst. Zie voor meer informatie de pagina Subsidie zonneboiler van Milieu Centraal. Het subsidiebedrag voor zonneboilers wordt bepaald op basis van het (actieve) oppervlak van de collectoren en deels op basis van het energielabel. Hoe groter het (actieve) oppervlak en hoe zuiniger het energielabel, hoe hoger het subsidiebedrag.

Combineer je de aankoop van een zonneboiler met een isolatiemaatregel? Dan krijg je voor de isolatie een hoger subsidiebedrag. Lees hier meer over op Subsidie voor isolatie.