Algemeen

Hieronder vind je veelgestelde vragen over energielabel woningen.

Je kunt je energielabel opzoeken op Zoek je energielabel. Bij het resultaat staat vermeld hoe lang het label nog geldig is.

Heeft jouw huis nog geen definitief energielabel? Bekijk hoe je een label kunt aanvragen. Voorlopige energielabels worden sinds 2021 niet meer getoond.

Vanaf 1 januari 2021 is de manier waarop het energielabel wordt bepaald, veranderd.

De grootste verandering is dat het energielabel uitgebreider is. Eerder kon je als woningeigenaar nog zelf online een aantal woningkenmerken doorgeven, waarna het definitieve label op afstand werd vastgesteld door een erkend deskundige.

Vanaf 1 januari 2021 vraag je een energielabel aan door een afspraak te maken met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd het huis. De adviseur neemt kenmerken op van de woning waaronder de afmetingen, en de aanwezige isolatie en installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning. Zo wordt het energielabel nauwkeuriger en is het mogelijk om verbetermogelijkheden op maat aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het label te staan.

Heb je al een geregistreerd energielabel voor je huis (of gebouw)? Die blijft gewoon 10 jaar geldig.

Hoe snel je het energielabel ontvangt, hangt af van hoe snel  de energieadviseur een bezoek aan jouw woning kan brengen en de berekeningen kan uitvoeren.

Je krijg een afschrift (pdf-bestand) van het energielabel direct nadat het label is geregistreerd via de mail van overheidsdienst Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ja, het energielabel geeft de koper inzicht in de energiezuinigheid en energieprestatie van de woning. De koper kan op die manier verschillende woningen met elkaar vergelijken.

De kenmerken van je huis zijn niet openbaar, het is dus voor derden niet zichtbaar op welke kenmerken je label is gebaseerd.

De prijs van een energielabel hangt af van meerdere factoren waaronder woningtype, beschikbare documentatie en de tijd die een energieadviseur nodig heeft om alle kenmerken op te nemen. De kosten voor een energielabel worden straks naar verwachting bij een eengezinswoning gemiddeld 190 euro en bij appartementen gemiddeld 100 euro. Uiteindelijk bepaalt uw energieadviseur de prijs van het energielabel en zal de gemiddelde prijs na 1 januari 2021 duidelijk worden.

Het kan slim zijn om de documentatie van de woning, (zoals tekeningen of facturen) bij de hand te hebben, zodat je het proces wellicht wat kan vergemakkelijken en daardoor versnellen.

Als je bij oplevering geen energielabel hebt, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) optreden. Dat wil zeggen dat je kan worden aangeschreven om binnen een bepaalde termijn het energielabel alsnog te laten registreren. De ILT kan een zogenoemde 'last onder dwangsom' opleggen als het energielabel niet binnen de gestelde termijn alsnog geregistreerd is. Als je dat niet doet, moet je de dwangsom voldoen.

Vragen over de boete en dwangsom en aanvullende vragen over handhaving kun je contact opnemen met de ILT: www.ilent.nl/contact/ of 088 489 00 00.

Dan kun je ook een label laten registreren door een energieadviseur.  

Een aanvraag start nadat je een erkend deskundige hebt gekozen. Heb je dit voor 1 januari 2021 gedaan? Dan heb je samen met de erkend deskundige tot 1 april 2021 om de aanvraag af te ronden.

Hetzelfde geldt voor een papieren aanvraag die je voor 1 januari 2021 ingestuurd hebt. Er wordt hierbij gelet op het poststempel van de aanvraag. Is deze van voor 1 januari 2021 dan heb je tot  1 april 2021 om de aanvraag af te ronden en het energielabel te registreren.

Voor koppelingsverzoeken van voor 1 januari 2021 geldt dat het verzoek uiterlijk 8 januari 2021 verwerkt wordt. U heeft dan tot 1 februari 2021 de tijd om een aanvraag voor een energielabel te starten.

Het geregistreerde energielabel blijft 10 jaar geldig. Alleen als er na registratie verbetermaatregelen zijn aangebracht kan dit reden zijn om bij de verkoop van een woning een nieuw energielabel te registreren.

Woningen met groene energielabels leveren bijvoorbeeld een prijspremie op bij de verkoop en zijn sneller verkocht. Banken en hypotheekverstrekkers houden steeds meer rekening met een energielabel bij de hypotheekvoorwaarden en het rentepercentage.

De manier waarop het energielabel wordt vastgesteld, is op 1 januari 2021 veranderd. Alle woningen hebben in 2015 een voorlopig energielabel gekregen. Dit label was een inschatting van het energielabel dat de woning waarschijnlijk zou krijgen. Daarvoor werd een methode gebruikt die nu is verouderd. Het voorlopige label kan daardoor een verkeerd beeld geven van de woning. Daarom is besloten om dit label niet meer te tonen.

Dat kan handig zijn. Zeker als de betreffende appartementen gelijk aan elkaar zijn. Dan kan het zorgen voor een kortere opnametijd en lagere kosten. Dit is afhankelijk van de situatie en kan door een energieadviseur beoordeeld worden.

Ben je eigenaar van de woning en ben je het niet eens met het energielabel dat is toegekend? Bijvoorbeeld omdat je vindt dat de energieadviseur de kenmerken van je woning niet juist heeft geregistreerd? Neem dan eerst contact op met de energieadviseur en leg uit waarom je het er niet mee eens bent. Misschien wil de energieadviseur de gegevens wijzigingen of nog een keer komen kijken.

Komen jullie er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met de certificaathouder die het energielabel heeft geregistreerd. De naam van de certificaathouder staat op het energielabel. 

Kom je er ook niet uit met de certificaathouder? Dan kan je contact opnemen met de certificerende instelling die de certificaathouder controleert. Ook die naam vind je op het energielabel.

Ben je huurder van de woning? Dan moet je contact opnemen met de verhuurder als je het niet eens bent met het energielabel. De verhuurder kan het proberen te regelen met de certificaathouder. Onderneemt de verhuurder geen of te weinig actie? Dan kan je een procedure starten bij de Huurcommissie.

Wil je meer uitleg over het indienen van een klacht of de procedure, neem dan contact op met de Helpdesk Energielabel. Er zitten op ma t/m do 8.00-20.00 uur en vr 8.00-17.00 uur medewerkers klaar om je vragen te beantwoorden. De helpdesk is per mail bereikbaar via helpdesk@energielabel.nl of telefonisch via 0800-0808.

De letters A++++ tot en met G geven aan hoe energiezuinig je woning is vergeleken met andere soortgelijke woningen. Heb je een woning met energielabel A++++ (groen) dan heb je een zeer zuinige woning. Label G (rood) geeft aan dat het huis zeer onzuinig is in vergelijking met soortgelijke huizen.

Wil je je woning verbeteren met bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen? Kijk op www.verbeterjehuis.nl voor de mogelijkheden in jouw situatie.

Energiebesparende maatregelen zorgen voor meer wooncomfort, een lagere energierekening en zijn beter voor het milieu. Ook wordt je woning comfortabeler en stijgt de verkoopwaarde. Zeker als je al verbouwplannen hebt, loont het om energiebesparende maatregelen te nemen.

Dat is per situatie afhankelijk. Voor een onafhankelijk advies kun je de tool www.verbeterjehuis.nl van raadplegen. Hier krijg je specifiek voor je situatie een overzicht van de beste verbetermaatregelen voor je woning. Ook via www.eigenhuis.nl/energiehuis van Vereniging Eigen Huis kun je ontdekken welke maatregelen voor je woning geschikt zijn, wat de eenmalige kosten zijn en wat het je oplevert aan lagere energiekosten.

Let op: op deze pagina’s krijg je slechts een indicatie van wat mogelijk is. Voor specifieke verbetermogelijkheden voor de eigen woning kun je ook het beste terecht bij een energieadviseur.

Energiebesparende maatregelen voor je woning kan je op verschillende manieren financieren.

  • Je kunt maatregelen financieren met je eigen spaargeld.
  • Je kunt een lening afsluiten via het Nationaal Warmtefonds. Op Energiebespaarlening.nl staat informatie over de energiebespaarlening, waarmee je tegen een aantrekkelijke rente energiebesparende investeringen in of aan je huis kan financieren. Het Warmtefonds wordt gefinancierd door het Rijk, Rabobank en ASN Bank. Bekijk goed of een lening past bij je persoonlijke situatie.
  • Je kunt subsidie aanvragen bij de overheid voor isolatiemaatregelen en duurzamewarmtemaatregelen zoals een warmtepomp en zonneboiler. Kijk op Energiesubsidiewijzer.nl.
  • Sommige gemeenten bieden subsidie aan voor energiebesparende maatregelen. Kijk op Energiesubsidiewijzer.nl of de website van je gemeente.
  • Je kuntenergiebesparing ook meefinancieren in je hypotheek. Vraag je hypotheekverstrekker of bank naar de voorwaarden.
  • Woningeigenaren kunnen ook een Groenlening afsluiten voor het energiezuiniger maken van woningen. De hoogte van de lening hangt af van het energielabel dat de woning krijgt na renovatie. Beoordeel goed of een lening past bij je persoonlijke situatie.

Ja, als je een energielabel wil waarop de verbetermogelijkheden worden weergegeven, dan moet je een nieuw energielabel laten registreren.

Is voor het aanbrengen van de verbetermogelijkheden ook een label geregistreerd dan kan het zijn dat bij het inschakelen van dezelfde adviseur niet de gehele opname opnieuw hoeft plaats te vinden. Dit kan je bespreken met de desbetreffende energieadviseur.

Als je nieuwe energiebesparende maatregelen hebt getroffen en je huis is nog in de verkoop, dan kan het zinvol zijn om een nieuw label aan te vragen. Let er wel op dat je opnieuw kosten moet maken voor je opdracht aan een energieadviseur.

Is voor het aanbrengen van de verbetermogelijkheden ook een label geregistreerd dan kan het zijn dat bij het inschakelen van dezelfde adviseur niet de gehele opname opnieuw hoeft plaats te vinden. Dit kan je bespreken met de desbetreffende energieadviseur.

Nee, deze woningen krijgen geen apart label. Energieleverende gebouwen vallen in de hoogste A++++klasse van het label.

Vinden van een adviseur

Hieronder vind je veelgestelde vragen over het vinden van een adviseur op Centraalregister Techniek

De energieadviseurs die de energielabels registreren zijn vakbekwaam ep-adviseurs. Het zijn gediplomeerde adviseurs die werken voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). Elke adviseur is aangesloten bij een certificaathouder. Deze certificaathouder houdt toezicht op de werkzaamheden en kwaliteit van de adviseur.

Op de website Centraalregister Techniek  kun je een energieadviseur opzoeken. Je kunt zoeken op postcode en contact opnemen via de contactgegevens van de adviseur. Alle adviseurs op deze website zijn vakbekwaam en geautoriseerd om een energielabel te registreren. 

 

Je regelt de betaling van de adviseur met de adviseur zelf.

De gegevens van de aanvraag zijn alleen in te zien door de energieadviseur die je zelf hebt uitgekozen om je gegevens te beoordelen. Andere mensen of niet-bevoegde instanties krijgen je gegevens niet te zien.

Ja, je krijgt een pdf van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je energielabel wordt na registratie ook vermeld op Zoek je energielabel .

Tot 1 april 2021 kun je via Energielabelvoorwoningen.nl het afschrift van je label downloaden. Na 1 april vind je het afschrift op Mijn Overheid.

Je volgt dezelfde procedure om een energielabel te laten registeren.

Je dient per woning een energielabel te laten registreren. Dit kan niet in één keer.

Als woningen erg op elkaar lijken is het mogelijk om op basis van representativiteit sneller en goedkoper meerdere woningen tegelijk te laten voorzien van een energielabel. Een energieadviseur kan hier meer over vertellen.

Uitzonderingen

Hieronder vind je vragen over uitzonderingen op de verplichting om bij verkoop of nieuwe verhuur van een woning een energielabel te overleggen.

Nee, alle officiële monumenten, zowel rijks-, provinciaal als gemeentelijk zijn uitgezonderd. Je bent als eigenaar van een monument niet verplicht een definitief label te overhandigen als je de woning verkoopt of verhuurt.

Een energielabel is verplicht voor recreatiewoningen, maar er staan in de regelgeving enkele uitzonderingen beschreven:

  • Er hoeft geen energielabel te worden geregistreerd voor ‘alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2' (hiermee worden ‘vrijstaande’ gebouwen bedoeld). 
  • Er is geen energielabel nodig voor ‘residentiële gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, respectievelijk bedoeld zijn om minder dan vier maanden per jaar te worden gebruikt, of gedurende een beperkte gebruikstijd per jaar en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van wat het jaarlijkse energiegebruik zou opleveren’.

Ja. Ook voor woonboten geldt de labelplicht.

Woonwagens zijn veelal niet groter dan 50 m2, de grenzen voor het definitieve energielabel. Als de woonwagen groter is dan deze 50 m2 moet je wél een definitief energielabel aanvragen bij verkoop of verhuur.

Nee. Caravans staan niet ingeschreven in het kadaster als woning, dus vallen er sowieso buiten.

Ja, het energielabel is ook verplicht wanneer een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. De verkoper van de woning is verplicht bij oplevering het energielabel te overhandigen aan je als kopende partij. Dit gaat op dezelfde manier als bij verkoop van een woning. Een EPC-berekening van de woning kan niet worden gebruikt als vervanging voor het energielabel.

Ja, het label is verplicht voor (nieuwe verhuur van) woningen die op basis van de leegstandswet verhuurd worden (onder de liberalisatiegrens) en op de nominatie staan om gesloopt te worden.

Nee, het energielabel geldt voor gehele woningen, en niet voor losse kamers in een woning. Dus ook niet voor studentenkamers.

Ja, in alle gevallen van nieuwe verhuur voor langer dan 4 maanden is een energielabel verplicht. Als je je woning gaat onderverhuren is je huiseigenaar verantwoordelijk voor het verkrijgen en beschikbaar stellen van een energielabel. Een eventuele boete is ook voor de woningeigenaar. Als onderverhuurder moet je je huisbaas op de hoogte stellen van de onderverhuur.

Het energielabel geldt niet als:

  1. Je je huis minder dan vier maanden per jaar gaat verhuren;
  2. Je huis bij tijdelijke verhuur een verwacht energieverbruik heeft van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik.

Als je je huis dus tijdelijk verhuurt in de vakantie zal over het algemeen aan beide bovenstaande voorwaarden worden voldaan, en dus is het energielabel niet verplicht.

Ook appartementen kleiner dan 50 m2 zijn labelplichtig.

Ja, bij de oplevering moet wettelijk gezien een energielabel worden overlegd. Dat het huis al verkocht is, ontslaat je niet van die plicht.

Nee, als je de woning in opdracht bouwt en je opdrachtgever de eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor de bouw, is het aan de opdrachtgever om een energielabel te registreren.

Nee, dan is er geen energielabel nodig. Hier is sprake van een akte van verdeling: het toedelen van het aandeel in de woning aan de andere erfgenamen tegen betaling van een waarde/bedrag. Dit geldt niet als een verkooptransactie waarvoor een energielabelplicht geldt.

Als je vanwege een (echt)scheiding volledig eigenaar wordt van de woning, ben je niet verplicht een energielabel te hebben.

Handhaving

Hieronder vind je veelgestelde vragen over de handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdracht gekregen om toezicht te houden of er op het moment van de overdracht bij elke verkochte woning een energielabel aanwezig was. Het hebben van een energielabel bij overdracht van de woning is namelijk verplicht vanaf 1 januari 2008. Hier wordt door de ILT op gelet. Je loopt het risico om een last onder dwangsom van te moeten betalen indien je niet aan deze wettelijke plicht voldoet.

Uit de gegevens van de ILT en het Kadaster is gebleken dat je verkochte woning op moment van overdracht (nog) geen energielabel had. Vandaar dat je nu deze attenderingsbrief van de ILT krijgt. Gelukkig kun je de situatie nog herstellen door alsnog een energielabel voor je verkochte woning te registreren.

Als je in het verleden al een definitief energielabel had aangevraagd dan kun je op Zoek je energielabel  zien of je een geldig geregistreerd energielabel hebt.

Je kunt alsnog een energielabel laten registreren door een energieadviseur. Je vind deze adviseur via Centraalregister Techniek.

 

De ILT weet uit gegevens van het Kadaster en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de beheerder van de energielabeldatabase) dat er voor je woning geen energielabel is geregistreerd op het moment van verkoop. De ILT stuurt de woningeigenaar, waarvan is vastgesteld dat hij of zij bij verkoop geen energielabel heeft geregistreerd, een attenderingsbrief. Hierin wordt gewezen op de verplichting en wordt verzocht om alsnog een energielabel voor de betreffende woning te laten registreren.


Je krijgt hiervoor 6 weken de tijd. Blijkt bij controle van de ILT dat er na deze 6 weken niets is gebeurd, dan ontvang je een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. De last onder dwangsom geeft je nog eenmaal de mogelijkheid om binnen een termijn alsnog het energielabel te registreren. Doe je dat niet, dan dien je de dwangsom te betalen. 

Blijkt bij controle van de ILT dat je na 6 weken geen energielabel hebt geregistreerd, dan ontvang je een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. De last onder dwangsom geeft je nog eenmaal de mogelijkheid om binnen een termijn alsnog het energielabel te registreren. Doe je dat niet, dan dien je de dwangsom te betalen

Je kunt alsnog een energielabel laten registreren door een energieadviseur. Je vind deze adviseur via Centraalregister Techniek.

 

Als je vermoedt dat je onterecht bent aangeschreven door de ILT, laat dit dan weten via 0800 – 0808 of helpdesk@energielabel.nl

Het handhavingsproces vergt enige maanden van voorbereiding, waardoor het kan voorkomen dat je alsnog een brief krijgt toegestuurd en je het verplichte energielabel alsnog moet registreren.

Controleer eerst of je inderdaad niet verplicht was om een energielabel te registreren.

Om aan te tonen dat je de attenderingsbrief voor het energielabel onterecht ontving, kun je het volgende doen:

Stuur een e-mail naar helpdesk@energielabel.nl. Omschrijf kort je situatie en stuur een scan van een document mee waaruit blijkt dat er voor deze woning geen energielabel noodzakelijk is.

Je kunt ook de brief over het voornemen tot last onder dwangsom afwachten. Als je niets doet en afwacht, volgt deze na 6 weken. In reactie op dit voornemen kun je je zienswijze kenbaar maken en aantonen dat de woning niet energielabel plichtig is. Stuur bij je zienswijze een bewijsstuk zoals hierboven omschreven mee. Na ontvangst van je bericht toetst de ILT de door jou aangeleverde bewijsstukken. Is de attenderingsbrief voor het energielabel inderdaad ten onrechte aan je gestuurd, dan neemt de ILT geen vervolgstappen en hoef je geen dwangsom te betalen.