Algemeen

Hieronder vind je veelgestelde vragen over energielabel woningen.

Je kunt je energielabel opzoeken op Zoek je energielabel. Bij het resultaat staat vermeld hoe lang het label nog geldig is. Wil je het energielabel hebben, dan kun je dat downloaden op MijnOverheid. Je vindt het label bij de Kadastrale Gegevens onder het kopje Wonen.

Heeft jouw huis nog geen energielabel? Bekijk hoe je een label kunt aanvragen. Voorlopige energielabels worden sinds 2021 niet meer getoond.

Vanaf 1 januari 2021 is de manier waarop het energielabel wordt bepaald, veranderd.

De grootste verandering is dat het energielabel uitgebreider is. Vóór 2021 kon je als woningeigenaar nog zelf online een aantal woningkenmerken doorgeven, waarna het label op afstand werd vastgesteld door een erkend deskundige.

Vanaf 1 januari 2021 vraag je een energielabel aan door een afspraak te maken met een vakbekwaam energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd het huis. De adviseur neemt kenmerken op van de woning waaronder de afmetingen, en de aanwezige isolatie en installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning. Zo wordt het energielabel nauwkeuriger en is het mogelijk om verbetermogelijkheden op maat aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het label te staan.

Heb je een geregistreerd energielabel van vóór 2021 voor je huis (of gebouw)? Dat blijft gewoon 10 jaar geldig. De einddatum staat op het energielabel.

Hoe snel je het energielabel ontvangt, hangt af van hoe snel de energieadviseur een bezoek aan jouw woning kan brengen en de berekeningen kan uitvoeren. Dat kan wel een paar weken of maanden duren. Begin dus op tijd met aanvragen.

Je krijg de pdf met het energielabel direct nadat het label is geregistreerd via de mail van overheidsdienst Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ja, het energielabel geeft de koper inzicht in de energiezuinigheid en energieprestatie van de woning. De koper kan op die manier verschillende woningen met elkaar vergelijken.

De kenmerken van je huis zijn niet openbaar, het is dus voor derden niet zichtbaar op welke kenmerken je label is gebaseerd.

De prijs van een energielabel hangt af van meerdere factoren waaronder woningtype, beschikbare documentatie en de tijd die een energieadviseur nodig heeft om alle kenmerken op te nemen. De energieadviseur bepaalt welke prijs hij berekent. Bij een eengezinswoning kost het gemiddeld ongeveer 190 euro en bij appartementen gemiddeld ongeveer 100 euro. Deze gemiddelde prijs is gebaseerd op onderzoek uit 2019 en kan inmiddels hoger zijn. Uiteindelijk bepaalt de energieadviseur de prijs van het energielabel. Er wordt op dit moment opnieuw marktonderzoek gedaan naar de prijs. 

Het kan slim zijn om de documentatie van de woning, (zoals tekeningen of facturen) bij de hand te hebben, zodat je het proces wellicht wat kan vergemakkelijken en daardoor versnellen.

Als verkoper moet je bij de overdracht een geldig energielabel voor de woning hebben en de pdf aan de koper geven. Doe je dat niet, dan krijg je een brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT kan in die brief een boete opleggen. Je kunt niet achteraf nog een energielabel laten registreren.

Ook als verhuurder ben je verplicht om een geldig energielabel te laten registreren en de pdf hiervan aan de huurder te geven. Doe je dat niet, dan kan de ILT je een brief sturen. Daarin staat dat je binnen 4 weken je alsnog een energielabel moet laten registreren. Doe je dat niet (of te laat) dat moet je een boete (dwangsom) betalen.

Voor vragen over de boete en dwangsom en aanvullende vragen over handhaving kun je contact opnemen met de ILT: www.ilent.nl/contact/ of 088 489 00 00. Of kijk op www.ilent.nl.

Woningverhuurders zijn verplicht om aan een nieuwe huurder een digitaal afschrift (pdf) van het energielabel te geven. Krijg je bij aanvang van de huur geen afschrift van het energielabel? Vraag dan eerst aan de verhuurder om dat alsnog te geven. 

Ontvang je ook dan nog geen energielabel, dan kan je dit melden aan de ILT. De ILT kan dan een brief naar de verhuurder sturen. De ILT kan de verhuurder daarbij vragen om binnen 4 weken alsnog voor de woning een energielabel te laten registreren. Doet de verhuurder dat niet dan moet deze een boete (dwangsom) betalen. 

Kijk voor meer informatie op www.ilent.nl.

Dan kun je ook een label laten registreren door een energieadviseur.  

De manier waarop het energielabel wordt vastgesteld, is op 1 januari 2021 veranderd. Alle woningen hebben in 2015 een voorlopig energielabel gekregen. Dit label was een inschatting van het energielabel dat de woning waarschijnlijk zou krijgen. Daarvoor werd een methode gebruikt die nu is verouderd. Het voorlopige label kan daardoor een verkeerd beeld geven van de woning. Daarom is besloten om dit label niet meer te tonen.

Dat kan handig zijn. Zeker als de betreffende appartementen gelijk aan elkaar zijn. Dan kan het zorgen voor een kortere opnametijd en lagere kosten. Dit is afhankelijk van de situatie en kan door een energieadviseur beoordeeld worden.

Dat is afhankelijk van de registratiedatum van het energielabel van de woning. Vanaf 1 januari 2021 is er namelijk een nieuwe manier om het energielabel vast te stellen.

Is de registratiedatum van het energielabel van jouw woning 31 december 2020 of eerder? Dan is jouw energielabel nog vastgesteld op basis van de oude methode. Omdat die methode nu niet meer bestaat, is het ook niet mogelijk om hiertegen in beroep te gaan. Wijziging van het energielabel van jouw woning is dan alleen mogelijk door een nieuw energielabel aan te vragen.

Is jouw energielabel al op de nieuwe manier vastgesteld en dus geregistreerd op of na 1 januari 2021? Neem dan eerst contact op met de energieadviseur en leg uit waarom je het er niet mee eens bent. Misschien wil de energieadviseur de gegevens wijzigen of nog een keer komen kijken.

Komen jullie er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met de certificaathouder die het energielabel heeft geregistreerd. De naam van de certificaathouder staat op het energielabel. 

Kom je er ook niet uit met de certificaathouder? Dan kan je contact opnemen met de certificerende instelling die de certificaathouder controleert. Ook die naam vind je op het energielabel.

Ben je huurder van de woning? Dan moet je contact opnemen met de verhuurder als je het niet eens bent met het energielabel. De verhuurder kan het proberen te regelen met de certificaathouder. Onderneemt de verhuurder geen of te weinig actie? Dan kan je een procedure starten bij de Huurcommissie.

Wil je meer uitleg over het indienen van een klacht of de procedure, neem dan contact op met de Helpdesk Energielabel. Er zitten op ma t/m do 8.00-20.00 uur en vr 8.00-17.00 uur medewerkers klaar om je vragen te beantwoorden. De helpdesk is per mail bereikbaar via helpdesk@energielabel.nl of telefonisch via 0800-0808.

De letters A++++ tot en met G geven aan hoe energiezuinig je woning is vergeleken met andere soortgelijke woningen. Heb je een woning met energielabel A++++ (groen) dan heb je een zeer zuinige woning. Label G (rood) geeft aan dat het huis zeer onzuinig is in vergelijking met soortgelijke huizen.

Wil je je woning verbeteren met bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen? Kijk op www.verbeterjehuis.nl voor de mogelijkheden in jouw situatie.

Energiebesparende maatregelen zorgen voor meer wooncomfort, een lagere energierekening en zijn beter voor het milieu. Ook wordt je woning comfortabeler en stijgt de verkoopwaarde. Zeker als je al verbouwplannen hebt, loont het om energiebesparende maatregelen te nemen.

Dat is per situatie afhankelijk. Voor een onafhankelijk advies kun je de tool www.verbeterjehuis.nl van raadplegen. Hier krijg je specifiek voor je situatie een overzicht van de beste verbetermaatregelen voor je woning. Ook via www.eigenhuis.nl/energiehuis van Vereniging Eigen Huis kun je ontdekken welke maatregelen voor je woning geschikt zijn, wat de eenmalige kosten zijn en wat het je oplevert aan lagere energiekosten.

Let op: op deze pagina’s krijg je slechts een inschatting van wat mogelijk is. Voor specifieke verbetermogelijkheden voor de eigen woning kun je ook het beste terecht bij een energieadviseur.

Energiebesparende maatregelen voor je woning kan je op verschillende manieren financieren.

  • Je kunt maatregelen betalen met je eigen spaargeld.
  • Je kunt een lening afsluiten via het Nationaal Warmtefonds. Deze energiebespaarlening heeft gunstige voorwaarden en een lage rente. Je kan de lening gebruiken voor bijvoorbeeld een warmtepomp, isolatie of zonnepanelen. Het Warmtefonds wordt gefinancierd door het Rijk, Rabobank en ASN Bank. Bekijk goed of een lening past bij je persoonlijke situatie.
  • Je kunt subsidie aanvragen bij de overheid voor isolatie en bijvoorbeeld een warmtepomp en zonneboiler. Op Energiesubsidiewijzer.nl lees je meer over deze ISDE-subsidie.
  • Er zijn ook gemeenten en provincies die subsidie geven voor energiebesparende maatregelen. Kijk voor de subsidies in jouw woonplaats op Energiesubsidiewijzer.nl of de website van je gemeente.
  • Je kunt energiebesparing ook meefinancieren in je hypotheek. Vraag je hypotheekverstrekker of bank naar de voorwaarden.
  • Woningeigenaren kunnen ook een Groenlening afsluiten voor het energiezuiniger maken van woningen. De hoogte van de lening hangt af van het energielabel dat de woning krijgt na renovatie. Beoordeel goed of een lening past bij je persoonlijke situatie.

Ja, als je een energielabel wilt waarop de verbeteringen worden weergegeven, dan moet je een nieuw energielabel laten registreren. Een nieuw energielabel kan slim zijn als je het huis gaat verkopen, of als je de hypotheekrente opnieuw moet vastzetten. Woningen met groene energielabels leveren een prijspremie op bij de verkoop en zijn sneller verkocht. Verder houden banken en hypotheekverstrekkers steeds meer rekening met een energielabel bij de hypotheekvoorwaarden en het rentepercentage.

Was er vóór het aanbrengen van de verbeteringen ook al een label geregistreerd? Dan kan het slim zijn om dezelfde energie-adviseur in te schakelen. Die hoeft misschien niet de gehele opname opnieuw te doen. Dit kan je bespreken met de energieadviseur die de eerdere opname heeft gedaan.

Als je nieuwe energiebesparende maatregelen hebt getroffen en je huis is nog in de verkoop, dan kan het zinvol zijn om een nieuw label aan te vragen. Let er wel op dat je opnieuw kosten moet maken voor je opdracht aan een energieadviseur.

Is voor het aanbrengen van de verbetermogelijkheden ook een label geregistreerd dan kan het zijn dat bij het inschakelen van dezelfde adviseur niet de gehele opname opnieuw hoeft plaats te vinden. Dit kan je bespreken met de desbetreffende energieadviseur.

Nee, deze woningen krijgen geen apart label. Energieleverende gebouwen vallen in de hoogste A++++klasse van het label.

Er zijn 2 mogelijke oorzaken:
1. De manier waarop het energielabel wordt bepaald, is aangepast per 1 januari 2015 en per 1 januari 2021. Als het energielabel van jouw woning op een andere manier is bepaald dan het energielabel van de buren, dan kan dat een ander resultaat opleveren
2. De energielabels zijn gebaseerd op verschillende invoergegevens. Dat is meestal te zien aan de verschillen in het Overzicht woningkenmerken op de energielabels.

 

Vinden van een adviseur

Hieronder vind je veelgestelde vragen over het vinden van een adviseur. 

De energieadviseurs die de energielabels registreren zijn vakbekwaam ep-adviseurs. Het zijn gediplomeerde adviseurs die werken voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). Elke adviseur is aangesloten bij een certificaathouder. Deze certificaathouder houdt toezicht op de werkzaamheden en kwaliteit van de adviseur.

Op de website zoekeenenergieadviseur.nl kun je een energieadviseur opzoeken. Je kunt zoeken op postcode en contact opnemen via de contactgegevens van de adviseur. Alle adviseurs op deze website zijn vakbekwaam en geautoriseerd om een energielabel te registreren. Je kunt ook een adviseur zoeken via woninglabel.nl. Of navraag doen bij je makelaar.

Begin op tijd met het zoeken van een adviseur, er kan een wachttijd zijn voordat er iemand langs kan komen.

 

Je regelt de betaling van de adviseur met de adviseur zelf.

De gegevens van de aanvraag zijn alleen in te zien door de energieadviseur die je zelf hebt uitgekozen om je gegevens te beoordelen. Andere mensen of niet-bevoegde instanties krijgen je gegevens niet te zien.

Ja, je krijgt een pdf van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je energielabel wordt na registratie ook vermeld op Zoek je energielabel .

Je kunt via MijnOverheid het afschrift van je label downloaden. Je vindt het label bij de Kadastrale Gegevens onder het kopje Wonen.

Je volgt dezelfde procedure om een energielabel te laten registeren.

Je dient per woning een energielabel te laten registreren. Dit kan niet in één keer.

Als woningen erg op elkaar lijken is het mogelijk om op basis van representativiteit sneller en goedkoper meerdere woningen tegelijk te laten voorzien van een energielabel. Een energieadviseur kan hier meer over vertellen.

Uitzonderingen

Hieronder vind je vragen over uitzonderingen op de verplichting om bij verkoop of nieuwe verhuur van een woning een energielabel te overleggen.

Nee, alle officiële monumenten, zowel rijks-, provinciaal als gemeentelijk zijn uitgezonderd. Je bent als eigenaar van een monument niet verplicht een energielabel te overhandigen als je de woning verkoopt of verhuurt.

Een energielabel is verplicht voor recreatiewoningen, maar er staan in de regelgeving enkele uitzonderingen beschreven:

  • Er hoeft geen energielabel te worden geregistreerd voor ‘alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2' (hiermee worden ‘vrijstaande’ gebouwen bedoeld). 
  • Er is geen energielabel nodig voor ‘residentiële gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, respectievelijk bedoeld zijn om minder dan vier maanden per jaar te worden gebruikt, of gedurende een beperkte gebruikstijd per jaar en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van wat het jaarlijkse energiegebruik zou opleveren’.

Ja. Ook voor woonboten geldt de labelplicht.

Woonwagens zijn veelal niet groter dan 50 m2, de grenzen voor het energielabel. Als de woonwagen groter is dan deze 50 m2 moet je wél een energielabel aanvragen bij verkoop of verhuur.

Nee. Caravans staan niet ingeschreven in het kadaster als woning, dus vallen er sowieso buiten.

Ja, het energielabel is ook verplicht wanneer een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. De verkoper van de woning is verplicht bij oplevering het energielabel te overhandigen aan je als kopende partij. Dit gaat op dezelfde manier als bij verkoop van een woning. Een EPC-berekening van de woning kan niet worden gebruikt als vervanging voor het energielabel.

Ja, het label is verplicht voor (nieuwe verhuur van) woningen die op basis van de leegstandswet verhuurd worden (onder de liberalisatiegrens) en op de nominatie staan om gesloopt te worden.

Nee, het energielabel geldt voor gehele woningen, en niet voor losse kamers in een woning. Dus ook niet voor studentenkamers.

Ja, in alle gevallen van nieuwe verhuur voor langer dan 4 maanden is een energielabel verplicht. Als je je woning gaat onderverhuren is je huiseigenaar verantwoordelijk voor het verkrijgen en beschikbaar stellen van een energielabel. Een eventuele boete is ook voor de woningeigenaar. Als onderverhuurder moet je je huisbaas op de hoogte stellen van de onderverhuur.

Het energielabel geldt niet als:

  1. Je je huis minder dan vier maanden per jaar gaat verhuren;
  2. Je huis bij tijdelijke verhuur een verwacht energieverbruik heeft van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik.

Als je je huis dus tijdelijk verhuurt in de vakantie zal over het algemeen aan beide bovenstaande voorwaarden worden voldaan, en dus is het energielabel niet verplicht.

Ook appartementen kleiner dan 50 m2 zijn labelplichtig.

Ja, bij de oplevering moet wettelijk gezien een energielabel worden overlegd. Dat het huis al verkocht is, ontslaat je niet van die plicht.

Nee, als je de woning in opdracht bouwt en je opdrachtgever de eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor de bouw, is het aan de opdrachtgever om een energielabel te registreren.

Nee, dan is er geen energielabel nodig. Hier is sprake van een akte van verdeling: het toedelen van het aandeel in de woning aan de andere erfgenamen tegen betaling van een waarde/bedrag. Dit geldt niet als een verkooptransactie waarvoor een energielabelplicht geldt.

Als je vanwege een (echt)scheiding volledig eigenaar wordt van de woning, ben je niet verplicht een energielabel te hebben.

Handhaving

Hieronder vind je veelgestelde vragen over de handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) heeft van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdracht gekregen om te controleren of er op het moment van de overdracht van een woning een energielabel aanwezig is. Zo'n energielabel is namelijk verplicht. Is er bij de overdracht geen energielabel, dan kan je een boete krijgen van € 435.

De ILT kan in het Kadaster zien welke woningen er zijn verkocht en in de database met energielabels checken of er een energielabel is. Ontbreekt het energielabel, dan krijg je als verkoper een brief van de ILT en een boete. Je kan niet achteraf nog een energielabel laten registreren.

Ga je de woning verhuren en heb je geen geldig energielabel? Ook dan kan de ILT je een brief sturen. Daarin staat dat je 4 weken de tijd hebt om een energielabel te laten registreren en aan de huurder te geven. Doe je dat niet (of te laat) dan krijg je een boete (dwangsom).

Op Zoek je energielabel kan je zien of jouw woning een geldig geregistreerd energielabel heeft.

Meer informatie kan je vinden op www.ilent.nl.

Je kunt alsnog een energielabel laten registreren door een energieadviseur. Je vind deze adviseur via zoekeenenergieadviseur.nl of via woninglabel.nl.

 

De ILT weet uit gegevens van het Kadaster en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de beheerder van de energielabeldatabase) dat er voor je woning geen energielabel is geregistreerd op het moment van verkoop. De ILT stuurt de woningeigenaar, waarvan is vastgesteld dat hij of zij bij verkoop geen energielabel heeft geregistreerd, een brief en legt daarbij een boete op. Je kan niet achteraf nog een energielabel aanvragen.

Je kunt alsnog een energielabel laten registreren door een energieadviseur. Je vind deze adviseur via zoekeenenergieadviseur.nl of via woninglabel.nl.

 

Als je vermoedt dat je onterecht bent aangeschreven door de ILT, laat dit dan weten via 0800 – 0808 of helpdesk@energielabel.nl

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet pas achteraf dat een woning is verkocht. De verkoop wordt namelijk pas na de overdracht in het Kadaster geregistreerd. De ILT koppelt de gegevens van het Kadaster aan die van de database met energielabels. Is er geen label voor de verkochte woning, dan stuurt de ILT een brief en legt ze een boete op.

Controleer eerst of je inderdaad niet verplicht was om een energielabel te registreren.

Om aan te tonen dat je de brief voor het energielabel onterecht ontving, kun je het volgende doen:

Stuur een e-mail of brief naar het (e-mail)adres dat in de brief van de ILT wordt genoemd. Omschrijf kort je situatie en stuur een scan van een document mee waaruit blijkt dat er voor deze woning geen energielabel noodzakelijk is.

Het boetebedrag is op 1 november 2021 opnieuw vastgesteld. Als je bij verkoop van je huis geen energielabel hebt, loop je het risico op een boete van € 435. Meer informatie hierover vind je op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport, die verantwoordelijk is voor de handhaving.